Selamat datang ke blog cikgunas.com >>>> Ilmu Bermanfaat Dikongsi Bersama cikgunas.com

PERUNTUKAN MARKAH UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK SEKOLAH MENENGAH(RENDAH) DAN SEKOLAH RENDAH

 


Ujian Akhir Sesi Akademik adalah satu format baharu peperiksaan atau penilaian yang akan digunakan untuk menilai Tahap Prestasi (TP) murid Tahun 4, 5 dan 6 termasuk pelajar Tingkatan 1 hingga 3 dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi sesi akademik tahun 2022/2023. 


PENSKORAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK

Dalam penilaian atau penskoran Ujian Akhir Sesi Akademik tidak akan menggunakan format gred atau markah, sebaliknya pelajar akan diukur melalui sistem baharu yang dikenali sebagai Tahap Penguasan (TP). Sistem ini diukur dari TP1 hingga TP6 mengikuti deskriptif tahap seperti berikut:

TP 1: Tahu 
Pelajar boleh melaksanakan tugas asas, memiliki pengetahuan asas, atau bertindak balas terhadap situasi mudah.

TP 2: Tahu dan Faham
Pelajar menunjukkan pemahaman dengan menyesuaikan gaya komunikasi mereka atau dengan menterjemah dan menghuraikan apa yang telah mereka pelajari.

TP 3: Tahu, Faham dan Boleh Buat
Pelajar menunjukkan pemahaman dengan menyesuaikan gaya komunikasi mereka atau dengan menterjemah, menghuraikan dan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari.

TP 4: Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
Pelajar mempraktikkan sesuatu kemahiran dengan melalui proses atau secara berkaedah.

TP 5: Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
Pelajar menunjukkan bakat dalam suasana novel dengan mematuhi protokol atau bertindak secara teratur, konsisten dan positif.

TP 6: Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
Pelajar mampu bersikap optimistik, kreatif, dan berimaginasi, dan mereka boleh menunjukkan contoh dengan menggunakan pengetahuan dan kebolehan mereka secara sistematik untuk situasi baharu.
    
                              KLIK DI SINI


cikgunas.com

Post a Comment

0 Comments