Selamat datang ke blog cikgunas.com >>>> Ilmu Bermanfaat Dikongsi Bersama cikgunas.com

PANDUAN UMUM MENULIS KARANGAN BAHAGIAN B KERTAS 1 SPM

 
 TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 BAHAGIAN B


FORMAT PENTAKSIRAN

Bahagian B merupakan bahagian Karangan Respons Terbuka. Peruntukan markah untuk bahagian ini adalah 70 markah dan masa diperuntukkan selama 90 minit. Panjang karangan bahagian B antara 350 hingga 500 patah perkataan.
Soalan Bahagian B

🌟Empat soalan pilihan dan hanya satu soalan sahaja perlu dijawab.
🌟Terdapat empat domain iaitu domain peribadi, domain kerjaya, 
    domain pendidikan dan domain awam.
🌟Terdapat dua bentuk soalan iaitu soalan berformat dan soalan 
    tidak berformat

TEKNIK MENULIS PENDAHULUAN

(4 AYAT)

🌟 AYAT TEMA

🌟 AYAT HURAIAN 

🌟AYAT CONTOH

🌟 AYAT ARAHAN


TEKNIK MENULIS ISI 
(5 AYAT)

FORMULA ISI= ToHuCoKeP

🌟 AYAT TOPIK (To)

🌟 AYAT HURAIAN (Hu)

🌟 AYAT CONTOH (Co)

🌟 AYAT KESAN (Ke)

🌟 AYAT PENEGAS (P)


TEKNIK MENULIS PENUTUP
(3 AYAT)

   FORMULA PENUTUP= KeCaHa

🌟 AYAT KESIMPULAN (Ke)

🌟 AYAT CADANGAN (Ca)

🌟 AYAT HARAPAN (Ha)
cikgunas.com


Post a Comment

0 Comments