LATIHAN 8: SONGKET BERBENANG EMASSOALAN LATIHAN :

Jelaskan satu bukti kepincangan masyarakat dalam dua buah novel yang telah anda pelajari.

Berdasarkan novel yang saya pelajari iaitu Novel Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayip. Terdapat beberapa kepincangan masyarakat dalam novel ini.

Antaranya, kepincangan masyarakat yang berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebagai contohnya, Aton dan Nek Kiah berprasangka buruk terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka.

Akhir sekali, kepincangan masyarakat yang suka menghina. Sebagai contohnya, Mak Aton yang suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Mak Aton juga suka menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih berganti.


Post a Comment

0 Comments