Selamat datang ke blog cikgunas.com >>>> Ilmu Bermanfaat Dikongsi Bersama cikgunas.com

KATA PENGUAT DARJAH PENGHABISAN YANG MENGGELIRUKAN

 KATA PENGUAT DARJAH PENGHABISAN YANG MENGELIRUKAN 


paling + ter + KK = ✅

paling + ter + KN = ✅

paling + ter + KA = ❎


paling + ter + kenal (KK)

paling terkenal ✅


paling + ter + bilang (KK)

paling terbilang ✅


paling + ter + kemuka (KK)

paling terkemuka ✅


paling + ter + nama (KN)

paling ternama ✅


Kata adjektif berimbuhan ter- tidak boleh disertai kata penguat seperti paling, sekali. Tidak perlu menambah kata penguat untuk menguatkan kata adjektif yang menggunakan imbuhan ter-. Kata adjektif berimbuhan ter- sedia menyatakan maksud darjah tertinggi.


paling + ter + masyhur (KA)

paling termasyhur ❌


paling + ter + cemerlang (KA)

paling tercemerlang ❌


paling + ter + cantik (KA)

paling tercantik ❌


paling + ter + sohor (KA)

paling tersohor ❌


paling + ter + gemilang(KA)

paling tergemilang ❌


      Kesilapan kata penguat darjah penghabisan.

SALAH                                         BETUL

paling terbaik sekali                 baik sekali

paling terbaik                                 paling baik

paling tercantik sekali                 cantik sekali

paling tercantik                         paling cantik

paling termasyhur                         paling masyhur

paling masyhur sekali                 masyhur sekali

paling terpandai sekali                 pandai sekali

terpandai sekali                         terpandai 

tertinggi sekali                         tertinggi cikgunas.com

Post a Comment

0 Comments