CONTOH SOALAN MORFOLOGI

BAHAGIAN: SISTEM BAHASA


SOALAN MORFOLOGI


Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.
Arahan:
⭐️menyenaraikan perkataan
⭐️membina ayat daripada kata yang disenaraikan
⭐️tidak dibenarkan mengambil ayat dalam petikan
⭐️ayat dibina tidak boleh ada penambahan imbuhan, nama khas  
    dan peribahasa
⭐️akhir sekali, semak ejaan


 

Post a Comment

0 Comments